پروژه های انجام گرفته توسط شرکت سازه های فضایی سپهر


 • پروژه خزر آباد ساری به وسعت 4600 متر مربع و به وزن 450 تن اسکلت فلزی سال82.
 • پروژه پست سمنان سال 83.
 • سردر و دیوار هتل پارس مشهد(ساخت و نصب بصورت پیش ساخته) سال83.
 • سازه فضایی دانشگاه سمنان به شکل نیم کره سال 84.
 • سقف سازه فضایی فروشگاه شهروند شهرری به وسعت 2304 متر مربع در سال 84 (ساخت دو هفته و نصب 18روز).
 • سقف سازه فضایی فروشگاه شهروند حکیمیه به وسعت 2304 متر مربع سقف سازه فضایی و 500 تن اسکلت فلزی درسالهای83 و84(کل اجرای کار به مدت 4 ماه ،مدیریت پروژه).
 • نور گیر هرمی شکل فروشگاه شهروند بیهقی سال 84.
 • پروژۀ سقف سازه فضایی فروشگاه شهروند خانی آباد به مساحت 2304 متر مربع درسال84 مدت انجام کار (دو هفته تولید،نصب 18 روز).
 • سالن نمایشگاه بین المللی مشهد به مساحت 5500 متر مربع در سال 84(تولید به مدت سه هفته وپروژه تحویل شده است).
 • ایستگاه مترو تبریز به مساحت 2600 متر مربع به شکل TORUS در سال 84 (مدت قرار داد 2 ماه و پروژه به اتمام رسیده است).
 • سر در و سقف هرمی شکل مجتمع فرهنگی سینمایی تبریز در سال 84 (مدت قرار داد 45 روز و پروژه به اتمام رسیده است).
 • بالا بری سنگین (Heavy Lifting) 6 عدد توربین و ژنراتورهای ساخت شرکت زیمنس مربوط به نیروگاه رود شور به وزن هر کدام 306 تن(مدت قرار داد 2 ماه و پروژه تحویل شده است).
 • نصب سقف قوسی استخر سر پوشیده پروژۀ آبادگران در تبریز به مساحت 2600 مترمربع در سال 84 (مدت قرار داد 1 ماه و پروژه به اتمام رسیده است).
 • طراحی، ساخت، نصب و بالا بری سقف قوسی مجموعه ورزشی مخابرات تبریز به ارتفاع 17 متر وبه مساحت 2500 متر مربع سال 85 ( مدت قرار داد 3 ماه ).
 • طراحی، ساخت، نصب و بالا بری سقف پایانه مرزی مهران به مساحت 4200 متر مربع در سال 85 (مدت زمان پروژه 4 ماه و پروژه به اتمام رسیده است).
 • پوشش سقف دو قوسی ایستگاه متروی تبریز در سال 85.
 • توسعۀ سالن فردوسی نمایشگاه بین المللی مشهد به مساحت 4000 متر مربع شامل طراحی و اجرای فونداسیون و سازه در سال 86 (مدت انجام کار 5/2 ماه و پروژه به اتمام رسیده است).
 • طراحی، ساخت و نصب سقف جکوزی پروژۀ آبادگران تبریز در سال 86 .
 • طراحی، ساخت سالن ورزشی خواهران دانشگاه تبریز به مساحت 2000 متر و دهانه 32 متر مربع در سال 86.
 • طراحی واجرای سالن چاپخانه روزنامه همشهری تهران به مساحت 5000 متر و دهانه 41 متر مربع در سال 86.
 • سردر مجتمع فرهنگی هنری شاهچراغی دامغان در سال 87.
 • سقف سالن اداری کارخانۀ شرکت وزین پرشیا در سال 78.
 • سقف گلزار شهدای شهرداری چهار دانگه درسال 87.
 •