امكا نا ت و تجهیزات شركت سازه های فضایی سپهر


ا لف – امكا نا ت
الف-1: كارگاه اصلی به مساحت 15000متر مربع با زیربنا ی حدو د2000 متر مربع شامل:
 • سالن تولید(جرثقیل سقفی 3 تن ، دستگاه جوش اتوماتیك CO2 ،2 عدد ، دستگاه میگ جوشكاری CO2،8 عدد، دستگاه جوش ركتیفایر10عدد، شاسی ساخت ستون و تیر ورق2 عدد، دستگاه پنجكاره).
 • ماشین شاپ و انبارتجهیزا ت مجهز جهت كارهای فلزی و همچنین ساخت وتولید سازه های فضایی.
 • سالن ورقكاری (دستگاه گیوتین 2 عدد، دستگاه خمكن2 عدد،دستگاه نورد ، پانچ و… ).
 • الف-2:كارگاه پشتیبانی به مساحت 6000 متر مربع با زیر بنای حدود 3000 متر مربع شامل:
 • سالن تراشكاری (6 دستگاه تراش ، 1 دستگاهCNC ، دستگاه فرز ، مته های رادیال و ستونی ).
 • بخش فورجكاری (كوره ، 5 پرس هیدرولیك 250 تنی به انضمام پاور پك و ملحقات).
 • سالن تولید ستون و تیر ورق ( دو جرثقیل سقفی 5 تن ، دستگاه برش ورق ضخیم اتو ماتیك).
 • محوطه سرباز تولید تیر و ستون مجهز به شاسی و جرثقیل دروازه ای 5 تن.
 • سالن آزمایشگاه مقاومت مصالح (دستگاه آزمایش با جك دو محوره، دستگاه آزمایش كشش و فشار 250تنی ،دستگاه آزمایش كشش و فشار30 تنی به انضمام ملحقات مربوط به آزمایش و اندازه گیری).
 • سالن طراحی.

 • ب- تجهیزات سیستم بالا بری سنگین HEAVY LIFTING شامل:
 • پایه های موقت به ظرفیت های مختلف تا ارتفاع 20 متر.
 • جك های استوانه ای به ظرفیتهای 250تن 8عدد.
 • جكهای استوانه ای به ظرفیتها ی 200 تن 4 عدد.
 • جكها ی استوانه ای به ظر فیتهای 30تن 12 دستگاه.
 • جكهای استوا نه ای به ظرفیتهای 10 تن 6 دستگاه.
 • پاورپك جهت جكهای فوق متنا سب باظرفیت جكها.
 • كارگیرها و كابل گیرها متنا سب با ظرفیت جكها.
 • جرثقیل موبایل با ظرفیت 3 تن یك عدد.
 • جرثقیل موبایل با ظرفیت 2 تن یك عدد.

 • پ- تجهیزات نقشه برداری شامل:
 • دوربین تراز یاب 4 دستگاه
 • دوربین تئودولیت 2 دستگاه
 • دوربین توتال استیشن 1 دستگاه

 • شركت سازه های فضایی مجهز به سیستم منحصر به فردHeavy Lifting برای نصب سازه های فضایی و سازه های سنگین می باشد كه منطبق با آخرین متد اجرای این سازه ها در كشور های پیشرفته است .
  مزایای این سیستم به شرح زیر می باشد:
 • بافت یكپارچه سقف در سطح زمین
 • امكان نظارت و كنترل دقیق بر اجرای كار
 • كاهش خطرات ناشی از انجام كار در ارتفاع
 • افزایش كیفیت اجرای كار
 • امكان رگلاژ سقف قبل از تثبیت
 • انجام پروژه در زمان كوتاهتر

 • كه در زیر توضیح موارد فوق آمده است:
  از آنجاییكه سقف در سطح زمین بافته می شود با قرار دادن پایه های موقت كوتاه، سطحی كاملا تراز ایجاد می گردد كه موجب سهولت در بستن پیچها و اطمینان از كامل سفت شدن آنها می شود ،این امر باعث حذف تغییر شكلهای ناشی از وزن سقف میگردد كه در حالت بافت در ارتفاع رخ میدهد و سخت بسته شدن پیجها و كاملا سفت نشدن آنها را دربر دارد . از آنجاییكه كلیه عملیات بافت در سطح زمین انجام میگیرد ،امكان كنترل و نظارت دقیق بر آنها وجود دارد و چنانچه اشتباهی در تولید رخ داده باشد خیلی سریع مشخص می شود ،در حالیكه در حالت نصب در ارتفاع بدلیل وجود تغییر شكلهای ناشی از وزن سازه، اشتباهی از این دست به سادگی قابل تشخیص و پی گیری نمی باشد. كاهش خطرات ناشی از كار در ارتفاع از مزایای بدیهی این سیستم می باشد. همچنین سرعت ،مانور و ایمنی نفر در انجام پروژه بدلیل كار در سطح زمین چند برابر افزایش می یابد. امكان رگلاژ سقف قبل از تثبیت در این سیستم وجود دارد چون سقف بصورت یكپارچه بالا برده میشود و از نقاط تكیه گاهی در بالاتر آویزان است امكان تغییر مكان وجود دارد ،به این ترتیب می توان در هنگام نشاندن سقف برروی تكیه گاهها خطا های ناشی از عدم دقت در فونداسیون و ستونگذاری را در بهترین وضعیت سر شكن نمود. چون كلیه عملیات وقت گیر برروی زمین انجام می گیرد و بالا بری سقفها معمولادر یك پروسه سه روزه به طول می انجامد بنابر این در زمان بسیار صرفه جویی میشود و پروژه در زمان كوتاهتر وبا سرعت بیشتر و كیفیت بهتر به اتمام میرسد . درنهایت این شركت با بكار گیری این سیستم وبه لحاظ كیفیت همواره از جانب كارفرمایان محترم مورد تشویق قرار گرفته است.