دفتر: تهران ، شهرك اكباتان ، فازدوم ، مجتمع تجاری اداری گلها ، ساختمان شمالی ، طبقه دوم ، واحد 222

كارخانه: هشتگرد – اول جاده فشند

تلفن: 44668451-021
فاكس: 44631829-021
وب سایت : www.sep-sf.com
پست الكترونيك : info@sep-sf.com