رئیس هیئت مدیره شرکت

فارغ التحصیل سال 1346 از دانشگاه پلی تکنیک تهران بوده و در واحدهای طراحی و شهرسازی پولاد شهر اصفهان و اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی از جمله ساختمانهای آ-س-پ تهران،صنایع الکترونیک شیراز و... فعالیت داشته است.همچنین وی در سال 1362 از مؤسسین شرکت سازه های فضایی ایران بوده وتا امروز رئیس هیئت مدیره و سهامدار شرکت مزبور می باشد و در بیش از یکصد پروژه به اتمام رسیده مدیریت اجرایی مستقیم پروژه ها را داشته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:

- ورزشگاه شیرودی
- سالن Air side وLand side فرودگاه مهرآباد به مساحت 8000 مترمربع
- فروشگاه شهروند بیهقی قدیم
- سالنهای تولید کارخانه جابون به مساحت 18000 متر مربع
- مصلی اصفهان


مدیر عامل شرکت

فارغ التحصیل سال 1376 پلی تکنیک تهران (امیرکبیر) بوده و از سال 72 با شرکت سازه های فضایی ایران در زمینه طراحی ،ساخت ،نصب و نظارت بر اجرای پروژه ها همکاری داشته از آن جمله سر ناظر ساخت و نصب سالنهای کشتی سازی بندرعباس ،مدیریت پروژه شرکت جابون به وسعت 18000 مترمربع وطراحی واجرای پروژه های سازه فضایی شهروند حکیمیه،بیهقی،شهرری وخانی آبادوساری و...