سالن ورزشی چندمنظوره شاهرود

پوشش سقف نمایشگاه بین المللی اردبیل
مساحت پروژه:4000 متر مربع
محل اجرای پروژه: اردبیل
نوع سقف: اسکلت فلزی
نوع پوشش: ورق با گام متغیر

فروشگاه شهروند شهر ری

فروشگاه شهروند حکیمیه

فروشگاه شهروند خانی آباد

فروشگاه شهروند بوستان

سازه فضایی راه آهن بم
مساحت پروژه:2000 متر مربع
محل اجرای پروژه: شهرستان بم
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین تخت
نوع پوشش: پانل ساندویچ

سقف سازه فضا کار فرهنگ سرای بهمن
مساحت پروژه:1000 متر مربع
محل اجرای پروژه: تهران
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین کروی شکل
نوع پوشش: ورق مسی

سقف سازه فضاکار استخر شیرودی تهران
مساحت پروژه:6000 متر مربع
محل اجرای پروژه: تهران
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین تخت شکسته

پل عابر سازه فضا کار شرکت فرمان خودرو
مساحت پروژه:30 متر طول
محل اجرای پروژه: تهران
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین تخت
نوع پوشش: پلکسی گلاس

پل عابر و سقف سازه فضایی هتل پارس مشهد
مساحت پروژه:مجموعا 1000 متر مربع
محل اجرای پروژه: مشهد
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین تخت و قوسی شکل
نوع پوشش: پانل ساندویچ

سر در هتل پارس مشهد
محل اجرای پروژه: مشهد
نوع سقف: خرپای فلزی (جویست)
نوع پوشش: ورق کامپوزیت

سقف سازه فضایی استخر رفسنجان
مساحت پروژه:2500 متر مربع
محل اجرای پروژه: رفسنجان
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین تک شیبه
نوع پوشش: پانل ساندویچ

مجتمع آمفی تاتر و رستوران ساری

سقف سازه فضا کار استخر سمنان

مصلی اصفهان
مساحت پروژه:10000 متر مربع
محل اجرای پروژه: اصفهان
نوع سقف: مشبک کاری با تیرورق
نوع پوشش: شیشه

سقف سازه فضاکار بانک ملت گلشهر
مساحت پروژه:400 متر مربع
محل اجرای پروژه: کرج
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین کروی شکل
نوع پوشش: ورق گالوانیزه کونیک شده

دانشگاه سمنان

دانشگاه شریف تهران

فروشگاه شهروند پارکینگ بیهقی تهران
 
قبلی 1 2 3 4 بعدی