سقف سازه فضاکار ایستگاه شماره یک مترو تبریز (ایل گلی)
مساحت پروژه:3000 متر مربع
محل اجرای پروژه: تبریز
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین قوسی شکل
نوع پوشش:ورق دوجداره گالوانیزه فولادی کونیک شده

سقف سازه فضاکار مخابرات تبریز
مساحت پروژه:2500 متر مربع
محل اجرای پروژه: تبریز
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین قوسی شکل
نوع پوشش: پانل ساندویچ

سالن سازه فضا کار پایانه مرزی مهران
مساحت پروژه:4200 متر مربع
محل اجرای پروژه: ایلام
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین تخت
نوع پوشش: پانل ساندویچ

سالن سازه فضا کارنمایشگاه بین المللی مشهد
مساحت پروژه:10000 متر مربع
محل اجرای پروژه: مشهد
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین تخت
نوع پوشش: پانل ساندویچ

سقف سازه فضاکار دکوراتیومجتمع فرهنگی سینمایی تبریز
مساحت پروژه:500متر مربع
محل اجرای پروژه: تبریز
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین قوسی شکل و هرم

اداره پست سمنان

نصب سقف سازه فضاکار مجتمع فرهنگی آبادگران تبریز
مساحت پروژه:2000 متر مربع
محل اجرای پروژه: تبریز
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین قوسی شکل
نوع پوشش: پانل ساندویچ

سقف سازه فضایی گلزار شهدای چهاردانگه
مساحت پروژه:1000 متر مربع
محل اجرای پروژه: چهاردانگه
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین تخت
نوع پوشش: پلی کربنات

جابجایی توربین و ژنراتورهای نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور
وزن هر یک از توربینها: 320 تن
ارتفاع بالابری : 9 متر
حرکت افقی: 100 متر
ارتفاع پایین آوری: 3 متر
محل اجرای پروژه: جاده ساوه

پل نمایشگاه سازه فضاکار سردر تاریخی شهر ری

سالن سازه فضا کار ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد تهران
مساحت پروژه: 8000 متر مربع
محل اجرای پروژه: تهران
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین تخت
نوع پوشش: پانل ساندویچ

سقف و دیواره های سازه فضا کار کشتی سازی بندرعباس
مساحت پروژه:15000 متر مربع و ارتفاع 37متر
محل اجرای پروژه: بندرعباس
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین تخت
نوع پوشش: پانل ساندویچ

سازه فضا کار سالن ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
مساحت پروژه:3600 متر مربع
محل اجرای پروژه: مشهد
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین تخت شکسته
نوع پوشش: پانل ساندویچ

سقف سازه فضایی استخر دانشگاه فردوسی مشهد
مساحت پروژه:3000 متر مربع
محل اجرای پروژه: مشهد
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )سهند چند لایه شکسته
نوع پوشش: پانل ساندویچ

سالن سازه فضاکار کارخانه جابون
مساحت پروژه:18000 متر مربع
محل اجرای پروژه: کرج
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین تخت
نوع پوشش: پانل ساندویچ

سقف سازه فضاکار فرودگاه کرمان
مساحت پروژه:3000 متر مربع
محل اجرای پروژه: کرمان
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین تخت و کروی شکل
نوع پوشش: پانل ساندویچ

سقف سازه فضا کار ورزشگاه چندمنظوره انزلی
مساحت پروژه:3500 متر مربع
محل اجرای پروژه: بندر انزلی
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین قوسی شکل
نوع پوشش: پانل ساندویچ

سالن سازه فضایی نمایشگاه بین المللی اصفهان
مساحت پروژه:2500 متر مربع
محل اجرای پروژه: اصفهان
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین تخت
نوع پوشش: پانل ساندویچ

استخر شیراز

مجتمع ورزشی سمنان
 
قبلی 1 2 3 4 بعدی