شرکت مهندسی سازه های فضایی سپهر در سال 1384 تأسیس گردیده است. مدیران این شرکت از اواسط سال 1382 تحت عنوان دفتر مهندسی سالم و همکاران در زمینه سازه های فضایی و سازه های فلزی سنگین مشغول فعالیت بوده اند و در سالهای قبل از آن( ازسال1362)در شرکت سازه های فضایی ایران به همین نوع فعالیت اشتغال داشته اند.برخی از اهم پروژه های انجام شده توسط مدیران شرکت سازه های فضایی سپهرقبل از سال 82

 • سالن استخر شیرودی به ابعاد 60*95 متر.
 • ورزشگاه انزلی به ابعاد 48*70 متر.
 • استخر دانشگاه فردوسی مشهد به ابعاد 45*75 متر.
 • سالن چند منظوره دانشگاه فردوسی مشهد به ابعاد 50*80 متر.
 • سا لن ترمینال فرودگاه مهرآباد تهران به مساحت 8000 متر مربع.
 • فروشگاه زنجیره ای شهروند بیهقی به مساحت 4000 متر مربع.
 • اجرای سقف سالن های ترمینال فرودگاه های اردبیل، یاسوج و کرمان به مساحت 10000 متر مربع.
 • طراحی، اجراء و بالا بری سقف مصلی اصفهان به مساحت 1200 متر مربع.
 • طراحی، ساخت، نصب و بالا بری سقف سالن های نمایشگاه بین المللی تهران به مساحت 20000 متر مربع.
 • بالا بری آشیانه ایرباس در فرودگاه مهر آباد با وزن 400 تن و ارتفاع 20 متر.
 • بالا بری خر پای آشیانه صها در فرودگاه مهر آباد با دهانه 165 متر و به وزن 800 تن.
 • طراحی واجراء سالن کشتی سازی(شاپ 51)به ابعاد 120*50 متر و به ارتفاع 35 متر.
 • بالا بری دیواره های سالن شاپ 51 به تعداد 32 عدد و به ارتفاع 37 متر.
 • طراحی واجرای سالن نمایشگاه بین المللی اصفهان.
 • طراحی واجرای سالن شهریارنمایشگاه بین المللی تبریز.
 • طراحی و اجرای سقف راه آهن تهران.
 •